Prowin sweetheart Aktie

Vorig jaar heb ik 500,- euro mogen overhandigen aan stichting Milou. Dit door sweethearts (schoonmaakdoekje) te verkopen. Dit jaar biedt Prowin weer de mogelijkheid om een kinderhulp project te steunen. Dit keer geen 500,- euro maar 1000,- euro !! Graag