OSGMaandag 11 juli is het schooljaar 2015-2016 op de locatie Buitenbaan van OSG Sevenwolden afgesloten met een barbecue en disco voor leerlingen en personeel.
Tijdens dit gezellige samenzijn is er een cheque van € 11.107,56 overhandigd aan Janneke Postma als vertegenwoordiger van de Stichting Milou.

Dit bedrag is tot stand gekomen door 3 verschillende acties:

  1. Het verzamelen van statiegeld d.m.v. een flessenactie. Dit leverde € 543,25 op.
    Dat betekent dat er ruim 2000 flessen zijn verzameld van december t/m juni.
  2. Een actie van de Jenaklassen in de vorm van een braderie ter afsluiting van het project “Starting a bussiness” van klas 1 en een Middeleeuwse markt van klas 2. Door producten en diensten (o.a. een kapper die jongens kaalschoor) te verkopen én een loterij, leverde dit een bedrag op van € 2253,51.
  3. De RUN BIKE RUN op maandag 4 juli. Het was een prachtige dag en alle kinderen van de Buitenbaan deden mee. Ze lieten zich sponsoren door familie en bekenden. Dit leverde het hoge bedrag op van € 8310,80.

De cheque komt mooi van pas nu onlangs de zorgwoning van Milou is geplaatst.

osglogo

Locatie Buitenbaan overhandigt cheque aan Stichting Milou!