hart_donatiesDe stichting MILOU is 3 weken actief. Er hebben zich in die 3 weken hele mooie en hartverwarmende initiatieven ontplooid!! Verder willen wij iedereen die een donatie heeft gedaan heel erg bedanken hiervoor. Misschien overbodig, maar de stichting MILOU heeft als doel: het veraangenamen van het leven van Milou met alle mogelijke middelen.

Bankrekening Stichting Milou NL 47 RABO 0308402367

Alle donaties zijn welkom!